wycinka drzew Wrocław
Lewpol s.c., ul. Grabiszyńska 66e, Wrocław

Usługi


KONSERWACJA I PIELĘGNACJA  ZIELENI

TRAWNIKI

 • koszenie trawy,
 • aeracja, wentylacja trawnika,
 • nawożenie  mineralne nawozem wieloskładnikowym
 • uzupełnianie trawników,
 • regeneracja trawnika,
 • uzupełnianie i  zakładanie trawników z siewu, z rolki,
 • zrywanie darni,
 • przekopanie podłoża.

DRZEWA I  KRZEWY

 • ciecie  i prześwietlanie drzew
 • ciecie i prześwietlanie krzewów
 • zdejmowanie posusze
 • wycinka drzew
 • regulacja koron drzew
 • ściółkowanie korą

PORZĄDKOWANIE

 • koszenie terenów mocno zarośniętych
 • karczowanie krzewów, drzew suchych
 • inne prace związane  z porządkowanie terenu np.: nawóz ziemi itp.